תיקון פזילה מסוג אקזוטרופיה

תיקון פזילה מסוג אקזוטרופיה לפני

לפני

תיקון פזילה מסוג אקזוטרופיה אחרי

אחרי

ניתוח תיקון פזילה- פזילת גובה

ניתוח תיקון פזילה - פזילת גובה - לפני

לפני

ניתוח תיקון פזילה - פזילת גובה - אחרי

אחרי

ניתוח תיקון פזילה

ניתוח תיקון פזילה לפני

לפני

ניתוח תיקון פזילה אחרי

אחרי